บาป ๗ ประการในทัศนะของคานธี / มหาตมา คานธี

Seven Social Sins

Politics without principles

Pleasure without conscience

Wealth without work

Knowledge without character

Commerce without morality

Science without humanity

Worship without sacrifice

เล่นการเมืองโดยไม่มีหลักการ

หาความสุขสำราญโดยไม่ยั้งคิด

ร่ำรวยเป็นอกนิษฐ์โดยไม่ต้องทำงาน

มีความรู้มหาศาลแต่ความประพฤติไม่ดี

ค้าขายโดยไม่มีหลักศีลธรรม

วิทยาศาสตร์เลิศล้ำแต่ไม่มีธรรมแห่งมนุษย์

บูชาสูงสุดแต่ไม่มีความเสียสละ

เรืองอุไร กุศลาสัย ถอดเป็นไทย