แด่พระพุทธองค์ / ระพินทรนาถ ฐากูร

TO THE BUDDHA

The world today is wild the delirium of hatred,
the conflicts are cruel and unceasing ,
crooked are its paths , tangled its meshes of greed.
All creatures are crying for a manifestation of thine.
Oh Thou of boundless life , save them, raise thine 

Let love's lotus with its inexhaustible treasure of honey

O Serene, O Free, in thy immeasurable mercy and 
goodness wipe away all dark stains from the heart of
this earth. 
Thou giver of immortal gifts, give us the power of dedication,
claim from us our greed, and pride of self.
In the splendour of a new sun-rise of wisdom
let the blind gain thine sight, let life come to the

O Serene, O Free, in thine immeasurable mercy and
goodness wipe away all dark stains from the heart of
this earth.

แด่พระพุทธองค์

อนิจจาโลกา ณ ครานี้ 
ช่างเหลือที่ทรหวนปั่นป่วนคลั่ง
ทรมาพยาบาทอาฆาตชัง 

ช่างทารุณกรุ่นกรึงด้วยขึ้งโกรธ 
ไม่สุดสิ้นหฤโหดหรือไฉน
วิธีทางโลกาน่าเศร้าใจ 

อีกบ่วงโลกแลสลับสุดซับซ้อน 
ทั้งยุ่งเหยิงยอกย้อนกระไรนั่น
ปวงสัตว์ส่ำพร่ำวอนพระองค์พลัน 

ทูลกระหม่อมจอมปราณผู้ผ่านแล้ว 
ซึ่งเมืองแก้วอมตะนครหมาย
ทรงโปรดด้วยช่วยกันภยันตราย 

โปรดประทานสุรสารสำนารหวัง 
ดุจพลังอมตะมานะเห็น
ณ ภายใต้รัศมีอันเยือกเย็น 

ขอจงพลันเบิกบานตระการออก 
เผยยอดดอกชูฉมระงมสรด
จงมธุรนิธีทวีรส 

โอ้ว่าข้าแต่พระจอมเกล้า 
พระเป็นเจ้าอิสระมหาศรณ์
ทรงสงบระงับดับอาวรณ์ 

ได้ทรงโปรดกวัดไกวเสียให้สิ้น 
สิ่งมลทินมัวหมองอย่าปองหนุน
เพื่อดวงจิตโลกาไม่ทารุณ 

ทูลกระหม่อมจอมครูผู้ประสาท 
อภิชาตสมบัติอมัตยิ่ง
โปรดทรงช่วยอวยพลังอันขลังจริง 

โปรดขจัดความโลภละโมบร้าย 
อหังการพาลมลายจากดวงจิต
รังสีเฉิดเพริศพร่าสุริยาทิตย์ 

ทรงโปรดด้วยช่วยให้ผู้จักษุมอด 
บันดาลปลอดเลือนลับกลับแจ่มใส
ขอชีวิตกลับคืนเพื่อชื่นใจ 

โอ้ว่าข้าแต่พระจอมเกล้า 
พระเป็นเจ้าอิสระมหาศรณ์
ทรงสงบระงับดับอาวรณ์ 
ขอพระพรกรุณามหาธิคุณ

ได้ทรงโปรดกวัดไกวเสียให้สิ้น 
สิ่งมลทินมัวหมองอย่าปองหนุน
เพื่อดวงจิตโลกาไม่ทารุณ 
แม่นมนุญบริสุทธิ์วิมุติจริง

เรืองอุไร กุศลาสัย ถอดเป็นไทย
จากหนังสือ "พระพุทธศาสนาในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย"
กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย รวบรวมและแปล
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง หน้า ๘-๑๑